Apríl

01.04.2018 10:33

6.4.2018 - Divadelné predstavenie ,, Rozprávkový vláčik"

10.4.2018 - Deti IV.triedy prezentovali našu MŠ na prehliadke prednesu detskej literárnej tvorby a predstavili sa  rozprávkou ,, O chvastavom kohútovi". 

13.4.2018- Pani učiteľky pripravili pre deti a rodičov II. triedy tvorivú dielňu: jarný košík

19.4.2018- Naša predškoláčka zo IV.triedy získala cenu v celomestskej výtvarnej súťaži pod názvom ,,Svet fantázie" ...srdečne blahoželáme

23,4.2018- Deti III. a IV.triedy v rámci Dňa Zeme plnili jednotlivé úlohy na stanovištiach- maľovali húsenice na odpadový materiál; zasadili rastliny a zaznačili na pozorovací hárok, kedy sa voda z nádoby odparí; filtrovali znečistnenú vodu; hrabali školský dvor

20.2.2018-24.4.2018- prebiehal Plavecký výcvik v Mestskom kúpeli Nitra

26.4.2018 - Návšteva divadla Karola Spišiaka v Nitre -  hra Farbičková princezná - zúčastnili sa deti II.triedy a  nielen si zopakovali poznatky o farbách, ale aj mali veľkolepý umelecký zážitok.....

—————

Späť


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/081 452 - trieda 2, 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá  Vyhlasenie 2 - rok 2017.pdf (151260)                  prehlaseniems-2017.docx (13765)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (242,8 kB)