Február

05.02.2018 13:20

1.2.2018- Otvorená hodina pre rodičov a deti 4.triedy  z projektu ,,Hráme sa na Eisteina" - deti predviedli svoje schopnosti pri riešení rôznych úloh a pri realizácií jednoduchých pokusov, keďže všetky úlohy zvládli  ako odmenu dostali polročné vysvedčenia.

12.2.2018- Karneval v MŠ - deti sa zabavili nielen v krásnych maskách ale aj hrami, súťažami, spevom a tancom - atmosféra bola ako vždy výborná.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/081 452 - trieda 2, 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá  Vyhlasenie 2 - rok 2017.pdf (151260)                  prehlaseniems-2017.docx (13765)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (242,8 kB)