marec 2018

16.03.2018 09:14

13.3.2018   deti všetkých tried sa zapojili do pretekov na kolobežkách a chodúloch, kde preukázali nielen svoje zručnosti ale zároveň  podporili mesto Nitra ako Európske mesto športu

15.3.2018    učiteľky 3. triedy pripravili pre deti a rodičov tvorivú dielňu s tématikou veľkonočných sviatkov - deti aj rodičia sa porozprávali o ľudových tradíciách, ktoré sa viažu k tomuto obdobiu a zároveň si vytvorili mnohé veľkonočné dekorácie, ktorou spestria svoju domácu výzdobu

26.3.2018 Divadelné predstavenie: Martinka v ríši rozprávok - deti prostredníctvom divadelne spracovanej rozprávky rozlišovali slušné a neslušné správanie hlavnej postavy

28.3.2018 Ocenenie učiteľov - srdečne gratulujeme našej kolegyni Aničke Blaškovičovej

—————

Späť


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/081 452 - trieda 2, 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá  Vyhlasenie 2 - rok 2017.pdf (151260)                  prehlaseniems-2017.docx (13765)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (242,8 kB)