November

30.11.2017 14:28

10.11.2017- Planetárium v MŠ - neopakovateľná aktivita, ktorá vždy zaujme všetky deti bez rozdielu veku, aj teraz získali nové poznatky a krásne zážitky v kopule prenosného planetária

11. a 12.11.2017 - v spolupráci s "našim ocinom", dentálnym hygienikom Petrom Jurčákom sme pripravili pre deti 3 a 4 triedy aktivitu zameranú na správnu staroslivosť o chrup, pod názvom " Zdravé zúbky..", kde si deti prakticky precvičili správnu dentálnu a ústnu staroslivosť

20.11.2017 - spolupráca s OZ Slniečko - v mesiacoch október a november sa realizovali spoločné aktivity školy a OZ zamerané na prevenciu týrania, zneužívania a akéhokoľvek násilia voči deťom, spolupráca vyvrcholila na celomestskej akcii  "Bubnovačka - Aby deti bolo lepšie počuť..." v mestskej športovej hale

30.11.2017- Tanečné divadlo : ,,Ako beží čas" - v podaní tanečného divadla SIM SALA BIM - deti sa interaktívným poňatím predstavenia stali jeho súčasťou - naučili sa nové tanečné prvky, veľa sa dozvedeli aj o histórií tanca a rôznych tanečných štýloch 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/081 452 - trieda 2, 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá  Vyhlasenie 2 - rok 2017.pdf (151260)                  prehlaseniems-2017.docx (13765)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (242,8 kB)