Október

01.10.2018 19:25

 

3.10.2018- nás potešili pracovníci sférického kina, ktorí premenili jednu triedu na mobilné planetárium a pripravili pre deti pestrý program

5.10.2018- neopakovateľné zážitky deti získali aj na celoškolskej aktivite ,, Z rozprávky do rozprávky", na ktorú naše pozvanie prijali i deti z MŠ Párovská...okrem poučnej rozprávky, ktorú zahrali p.učiteľky, bol pre deti pripravený pestrý športovo- rozprávkový program

10.10.- sa deti zo IV.triedy zapojili do celomestskej akcie ,,Tancuj a hraj" v športovej hale na Klokočine...Akcia sa zriaďovateľom vydarila, deti sa tešili nielen pri spoločnej choreografii, ale aj pri individuálnych športovo-tanečných zápoleniach

—————

Späť


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/081 452 - trieda 2, 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá  Vyhlasenie 2 - rok 2017.pdf (151260)                  prehlaseniems-2017.docx (13765)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (242,8 kB)