September

01.09.2018 18:49

17.-21.9- Týždeň mobility

Dňa 24.9.2018 sa deti 3-tej a 4-tej triedy zúčastnili exkurzie v Ranči pod Babicou v Bojnej.

25.9.2018 - Pani učiteľky pripravili pre deti a rodičov II. triedy tvorivú dielňu: Jeseň

—————

Späť


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/411818 trieda 2 , 0944/081 452 - trieda 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá  Vyhlasenie 2 - rok 2017.pdf (151260)                  prehlaseniems-2017.docx (13765)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (242,8 kB)