Jún

01.06.2018 08:55

28.5.- 1.6.2018 - Týždeň detskej radosti- počas tohto týždňa sme pripravili pre deti všetkých tried divadelné predstavenie Ta Fantastika; v dopravnej hre ,, Jazdím, jazdíš, jazdíme" si deti vyskúšali a overili vedomosti z  dopravy; návštívili nás príslušníci ozbrojených zložiek- vojaci a policajti. Rodičia spolu s deťmi boli na výlete v Family parku v Rakúsku, v spolupráci s p.Valovičovou robili fyzikálne pokusy- púšťali rakety; MDD oslávili diskotékou a popoludní veľkým zábavným programom spolu s rodičmi.

4.6.2018 - Bublinová  show 

7. a 8.6 5018 -výlet turistickým vláčikom po meste Nitra

11.6.2018- Divadelné predstavenie Na Traky

12.6.2018- Športová olympiáda

12.6.2018 - rozlúčka predškolákov

14.6.2018 - Slávnostné promócie detí IV.triedy v FFV UK v Nitre- deti skúškami ukončili celoročný projekt ,,Hráme sa na Einsteina"  prezentovaný v médiách www.rtvs.sk/televizia/archiv/12996/159472#954

14.6.2018 - deti a rodičia III.triedy sa zúčastnili exkurzie - výletu do ZOO Zlín

 

 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 3-4 0944/081 452 - trieda 1-2


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá  Vyhlasenie 2 - rok 2017.pdf (151260)                  prehlaseniems-2017.docx (13765)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (242,8 kB)