Novinky

September

01.09.2018 18:49

—————

Jún

01.06.2018 08:55

28.5.- 1.6.2018 - Týždeň detskej radosti- počas tohto týždňa sme pripravili pre deti všetkých tried divadelné predstavenie Ta Fantastika; v dopravnej hre ,, Jazdím, jazdíš, jazdíme" si deti vyskúšali a overili vedomosti z  dopravy; návštívili nás príslušníci ozbrojených zložiek- vojaci a policajti. Rodičia spolu s deťmi boli na výlete v Family parku v Rakúsku, v spolupráci s p.Valovičovou robili fyzikálne pokusy- púšťali rakety; MDD oslávili diskotékou a popoludní veľkým zábavným programom spolu s rodičmi.

4.6.2018 - Bublinová  show 

7. a 8.6 5018 -výlet turistickým vláčikom po meste Nitra

11.6.2018- Divadelné predstavenie Na Traky

12.6.2018- Športová olympiáda

12.6.2018 - rozlúčka predškolákov

14.6.2018 - Slávnostné promócie detí IV.triedy v FFV UK v Nitre- deti skúškami ukončili celoročný projekt ,,Hráme sa na Einsteina"  prezentovaný v médiách www.rtvs.sk/televizia/archiv/12996/159472#954

14.6.2018 - deti a rodičia III.triedy sa zúčastnili exkurzie - výletu do ZOO Zlín

 

 

—————

Máj

01.05.2018 13:14

10.5.-17.5.2018- Besiedky pre mamičky v jednotlivých triedach

—————

Apríl

01.04.2018 10:33

6.4.2018 - Divadelné predstavenie ,, Rozprávkový vláčik"

10.4.2018 - Deti IV.triedy prezentovali našu MŠ na prehliadke prednesu detskej literárnej tvorby a predstavili sa  rozprávkou ,, O chvastavom kohútovi". 

13.4.2018- Pani učiteľky pripravili pre deti a rodičov II. triedy tvorivú dielňu: jarný košík

19.4.2018- Naša predškoláčka zo IV.triedy získala cenu v celomestskej výtvarnej súťaži pod názvom ,,Svet fantázie" ...srdečne blahoželáme

23,4.2018- Deti III. a IV.triedy v rámci Dňa Zeme plnili jednotlivé úlohy na stanovištiach- maľovali húsenice na odpadový materiál; zasadili rastliny a zaznačili na pozorovací hárok, kedy sa voda z nádoby odparí; filtrovali znečistnenú vodu; hrabali školský dvor

20.2.2018-24.4.2018- prebiehal Plavecký výcvik v Mestskom kúpeli Nitra

26.4.2018 - Návšteva divadla Karola Spišiaka v Nitre -  hra Farbičková princezná - zúčastnili sa deti II.triedy a  nielen si zopakovali poznatky o farbách, ale aj mali veľkolepý umelecký zážitok.....

—————

marec 2018

16.03.2018 09:14

13.3.2018   deti všetkých tried sa zapojili do pretekov na kolobežkách a chodúloch, kde preukázali nielen svoje zručnosti ale zároveň  podporili mesto Nitra ako Európske mesto športu

15.3.2018    učiteľky 3. triedy pripravili pre deti a rodičov tvorivú dielňu s tématikou veľkonočných sviatkov - deti aj rodičia sa porozprávali o ľudových tradíciách, ktoré sa viažu k tomuto obdobiu a zároveň si vytvorili mnohé veľkonočné dekorácie, ktorou spestria svoju domácu výzdobu

26.3.2018 Divadelné predstavenie: Martinka v ríši rozprávok - deti prostredníctvom divadelne spracovanej rozprávky rozlišovali slušné a neslušné správanie hlavnej postavy

28.3.2018 Ocenenie učiteľov - srdečne gratulujeme našej kolegyni Aničke Blaškovičovej

—————

január až marec 2018

16.03.2018 08:55

v týchto mesiacoch absolvovalo 18 našich predškolákov kurz korčuľovania v spolupráci s KrasoKlubom Nitra, na zinmom štadióne na Klokočine sme sledovali nielen zlepšovanie korčuliarskych schopností detí, ale v závere kurzu aj ich nevšedné športové a kreatívne výkony.........lektori boli trpezliví a veľmi ústretoví, za čo im ďakujeme.

—————

Február

05.02.2018 13:20

1.2.2018- Otvorená hodina pre rodičov a deti 4.triedy  z projektu ,,Hráme sa na Eisteina" - deti predviedli svoje schopnosti pri riešení rôznych úloh a pri realizácií jednoduchých pokusov, keďže všetky úlohy zvládli  ako odmenu dostali polročné vysvedčenia.

12.2.2018- Karneval v MŠ - deti sa zabavili nielen v krásnych maskách ale aj hrami, súťažami, spevom a tancom - atmosféra bola ako vždy výborná.

—————

Január

31.01.2018 12:35

16.1.2018- Divadelné predstavenie : Rozprávkový vláčik" - plné zábavy aj poučenia pre malých aj veľkých

—————

December

22.12.2017 12:33

4.12.2017 - Klauniáda - zábavné predstavenie na tému " MIMONI A KITTY " - navštívili nás klauni a ich zvieratká s pekným zábavným programom, dokonca nás naučili niektoré kúzla a triky....

5.12.2017 - zúčastnili sme sa podujatia "Drobci zdobia " - pripravili sme krásne ozdoby a za námahu sme dostali aj odmenu - veľkú rozprávkovú knihu. Zahlasujte za náš vianočný stromček na https://www.mlyny-nitra.sk/podujatie/drobci-zdobia-hlasovanie  Ďakujeme   

6.12.2017 - Vítaj Mikuláš........ zaklopal nám na okno Mikuláš - privítali sme ho pesničkami, básničkami a spolu sľúbili :  " Mikuláško sľubujem, že už hnevať nebudem..."

8.-18.12.2017 - vianočné posedenia s rodičmi v jednotlivých triedach - každá trieda pripravila pre rodičov, strých rodičov a ostatných......výnimočné  vianočné vystúpenia, kde sa deti prezentovali všetkým, čo sa už v materskej škole naučili - spievali, recitovali, tancovali, dokonca hrali divadlo......

13.12.2017 - predvianočná zábava v DOMINE

14.12.2017- Divadlo o psíčkovi a mačičke

20.12.2017- Vianočný koncert ,, Lienka "

—————

November

30.11.2017 14:28

10.11.2017- Planetárium v MŠ - neopakovateľná aktivita, ktorá vždy zaujme všetky deti bez rozdielu veku, aj teraz získali nové poznatky a krásne zážitky v kopule prenosného planetária

11. a 12.11.2017 - v spolupráci s "našim ocinom", dentálnym hygienikom Petrom Jurčákom sme pripravili pre deti 3 a 4 triedy aktivitu zameranú na správnu staroslivosť o chrup, pod názvom " Zdravé zúbky..", kde si deti prakticky precvičili správnu dentálnu a ústnu staroslivosť

20.11.2017 - spolupráca s OZ Slniečko - v mesiacoch október a november sa realizovali spoločné aktivity školy a OZ zamerané na prevenciu týrania, zneužívania a akéhokoľvek násilia voči deťom, spolupráca vyvrcholila na celomestskej akcii  "Bubnovačka - Aby deti bolo lepšie počuť..." v mestskej športovej hale

30.11.2017- Tanečné divadlo : ,,Ako beží čas" - v podaní tanečného divadla SIM SALA BIM - deti sa interaktívným poňatím predstavenia stali jeho súčasťou - naučili sa nové tanečné prvky, veľa sa dozvedeli aj o histórií tanca a rôznych tanečných štýloch 

—————


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/081 452 - trieda 2, 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá  Vyhlasenie 2 - rok 2017.pdf (151260)                  prehlaseniems-2017.docx (13765)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (242,8 kB)