Novinky

Január

01.01.2019 07:24

16.1.2019- Klauniáda

—————

december

10.12.2018 13:19

3.12.2018- Knick knack pohybové aktivity

6.12.2018- do našej MŠ prišiel Mikuláš, všetkým deťom priniesol balíčky plné sladkostí a študentky UKF zahrali deťom rozprávku, ktorá sa im veľmi páčila

11.12.2018- Mrázik bábkové predstavenie 

11.12. - 14.12.2018- Vianočné besiedky v jednotlivých triedach

—————

november

01.11.2018 13:12

14.11.2018- našu MŠ navštivil sokoliar, ktorý porozrával deťom o živote dravých vtákov a následne aj ukázal, čo všetko dravce dokážu

22.11. 2018- nás navštívil dentálny hygienik p. Jurčák, ktorý deťom rozprával o zúbkoch, Vysvetlil a názorne ukázal ako správne čistiť detský chrup

27.11.2018- tento deň sme si spríjemnili divvadelným predstavením ,,O čarovnom strome" bolo poučné a zaujímavé

—————

Október

01.10.2018 19:25

 

3.10.2018- nás potešili pracovníci sférického kina, ktorí premenili jednu triedu na mobilné planetárium a pripravili pre deti pestrý program

5.10.2018- neopakovateľné zážitky deti získali aj na celoškolskej aktivite ,, Z rozprávky do rozprávky", na ktorú naše pozvanie prijali i deti z MŠ Párovská...okrem poučnej rozprávky, ktorú zahrali p.učiteľky, bol pre deti pripravený pestrý športovo- rozprávkový program

10.10.- sa deti zo IV.triedy zapojili do celomestskej akcie ,,Tancuj a hraj" v športovej hale na Klokočine...Akcia sa zriaďovateľom vydarila, deti sa tešili nielen pri spoločnej choreografii, ale aj pri individuálnych športovo-tanečných zápoleniach

—————

September

01.09.2018 18:49

17.-21.9- Týždeň mobility

Dňa 24.9.2018 sa deti 3-tej a 4-tej triedy zúčastnili exkurzie v Ranči pod Babicou v Bojnej.

25.9.2018 - Pani učiteľky pripravili pre deti a rodičov II. triedy tvorivú dielňu: Jeseň

—————


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/411818 trieda 2 , 0944/081 452 - trieda 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá  Vyhlasenie 2 - rok 2017.pdf (151260)                  prehlaseniems-2017.docx (13765)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (242,8 kB)