Motto

Všetko, čo naozaj potrebujeme vedieť o tom ako žiť, čo robiť a ako vôbec byť, sme sa naučili v materskej škole.


Informácie o nás

Naša materská škola je štvortriedne účelové zariadenie. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od troch do šesť rokov. Materská škola je umiestnená v  prízemnej budove, v dvoch pavilónoch a v maximálnej miere spĺňa všetky podmienky pre zdravý a plnohodnotný pobyt detí v materskej škole.

Deti do tried sú zaradené podľa veku, ale s prihliadnutím na požiadavky rodičov. V každom pavilóne sa nachádzajú dve triedy, ktoré využívajú spoločnú jedáleň. Každá trieda má samostatnú spálňu, umyváreň, šatňu . Všetky priestory sú zariadené a vybavené tak, aby plne vyhovovali potrebám detí a tiež, aby spĺňali hygienické a bezpečnostné predpisy.

Škola disponuje aj telocvičňou, ktorá je vybavená vhodným náradím a náčiním.

Okolie školy tvorí rozsiahly školský dvor, ktorého súčasťou je dopravné ihrisko a  kde majú deti veľa možností na hry, zábavu a organizovanie rôznych súťaží resp. spoločných akcií v spolupráci s rodičmi.

Celkový interiér a exteriér školy slúži nielen na bezproblémovú prevádzku školy, ale aj na realizáciu doplnkových projektov.

 

 

 


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/411818 trieda 2 , 0944/081 452 - trieda 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá  Vyhlasenie 2 - rok 2017.pdf (151260)                  prehlaseniems-2017.docx (13765)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (242,8 kB)