Projekty

Edukačnú činnosť dopĺňajú podporné projekty, ktoré sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu Šikulkovo a slúžia na praktické overenie získaných poznatkov.

Projekty sú tri: Zdravé Šikulkovo, Bezpečné Šikulkovo, Šťastné Šikulkovo.

      

Realizujú sa v novembri, marci a júni, majú celoškolský charakter, do ktorého sa deti zapájajú spoločne, v rámci jednotlivých tried spolupracujú, súťažia, porovnávajú. Sú rozpracované ako: - týždeň zdravia, týždeň bezpečnosti, týždeň detskej radosti. Aktivity sa uskutočňujú v exteriéri aj interiéri školy takými stratégiami, ktoré zaručia plnenie cieľov a úloh všetkými deťmi.

                                                                        

Okrem toho deti najstaršej vekovej skupiny celoročne plnia projekt "Hráme sa na Einsteina" v spolupráci s UKF Nitra a projekt "Dorotka" v spolupráci s organizáciou SČK, ktorý je súčasťou intreného projektu Zdravé Šikulkovo.                                                                


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/411818 trieda 2 , 0944/081 452 - trieda 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá  Vyhlasenie 2 - rok 2017.pdf (151260)                  prehlaseniems-2017.docx (13765)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (242,8 kB)