Personál materskej školy

Riaditeľka školy :  Renata Supuková

Zástupkyňa riaditeľky : Beata Eliášová

Vedúca ZŠS : Margita Mikulcová


Učiteľky  MŠ : 1. trieda: Renata Supuková, Bc. Marcela Majeríková

                          2. trieda:  Renata Kmeťová, Mgr. Katarína Vinterová

                          3. trieda: Beata Eliášová, Eva Javorová

                          4. trieda: Johana Obložinská, Anna Blaškovičová


Kuchárka : Helena Modrovičová

Prevádzkové zamestnankyne : Eva Danišová, Mária Martišová

UpratovačkyIveta Havlíková, Magdaléna Ďuricová, Jana Michaličková

Zamestnankyne práčovne : Hana Gavulová, Zuzana Székelyová


Kontakt

MŠ Štefánikova

Adresa: Štefánikova trieda 128, Nitra

0908/853 284 - riaditeľka 0910/227 386 - trieda 1, 4 0944/411818 trieda 2 , 0944/081 452 - trieda 3


Odkazy MŠ

Tlačivo na 2 percentá  Vyhlasenie 2 - rok 2017.pdf (151260)                  prehlaseniems-2017.docx (13765)

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do materskej školy 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (242,8 kB)