Personál materskej školy

Riaditeľka školy :  Renata Supuková

Zástupkyňa riaditeľky : Beata Eliášová

Vedúca ZŠS : Margita Mikulcová


Učiteľky  MŠ : 1. trieda: Renata Kmeťová, Mgr. Katarína Juríková

                          2. trieda: Eva Javorová, Beáta Eliášová

                          3. trieda: Johana Obložinská, Anna Blaškovičová

                          4. trieda: Renata Supuková, Bc. Marcela Majeríková


Kuchárka : Helena Modrovičová

Prevádzkové zamestnankyne : Eva Danišová, Mária Martišová

UpratovačkyIveta Havlíková, Magdaléna Ďuricová, Jana Michaličková

Zamestnankyne práčovne : Hana Gavulová, Zuzana Székelyová